RODO - Charon

Firma: CHARON Mirosław Tyl (zwana dalej „CHARON” lub „Administratorem”) informuje, że prowadząc działalność gospodarczą wykorzystuje Państwa dane osobowe. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej dalej „RODO”) przedstawiamy Informację dotyczącą przetwarzania Państwa danych osobowych:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest „CHARON” Mirosław Tyl, ul. Maksyma Gorkiego 30 U , 70-390 Szczecin

2. Kontakt z Administratorem danych osobowych możliwy jest za pomocą poczty tradycyjnej na adres: „CHARON” Mirosław Tyl, ul. Maksyma Gorkiego 30 U , 70-390 Szczecin lub drogą e-mailową pod adresem: biuro@funeral.com.pl

3. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 pkt.b RODO, w formie elektronicznej i papierowej w celu zawierania umów i realizacji sprzedaży, utrzymywania kontaktów handlowych oraz świadczenia usług.

4. Państwa dane osobowe będą udostępnione pracownikom Administratora oraz podmiotom współpracującym z CHARON Mirosław Tyl w celach niezbędnych do realizacji Państwa dostawy zamówionych towarów, korespondencji, realizacji płatności i obsługi reklamacji.

5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny dla realizacji celów, o których w pkt.3 powyżej oraz wymagany odrębnymi przepisami prawa.

6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia tych danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, żądania usunięcia Państwa danych osobowych.

7. W sytuacji, gdy uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przez CHARON Mirosław Tyl o narusza przepisy prawa, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować niemożliwością zrealizowania zamówienia (zawarcia umowy).

Z poważaniem, Mirosław Tyl

 

„CHARON” Mirosław Tyl, ul. Maksyma Gorkiego 30 U , 70-390 Szczecin