Blog

CHARON - Nazwa naszej firmy

CHARON Przewoźnik zwłok

 

Legenda o Charonie

Legenda o Charonie przedstawia fascynującą postać, której rolą było przeprowadzanie zmarłych do ich wiecznego domu — krainy Hadesa bądź podziemi. Charon jawi się jako postać tajemnicza i o mrocznym usposobieniu, wywodząca się z nocnego mroku i cieni.

W greckiej mitologii Charon uosabia przewoźnika dusz. Jego zadaniem było przewieźć dusze zmarłych do Hadesu, gdzie były skazane na spoczynek w nieskończoność.

Opisywany jest jako zaniedbany starzec w rozchełstanych szatach z białą brodą, brudną, posępną twarzą i usposobieniem pełnym zgorzknienia. Wedle legend, Charon płynął w swojej łodzi, której żagle były symbolem jego podróży. Okręt ten był stale pokryty rdzą i zniszczeniem.

Charon przemierzał rzekę Acheron, zwaną "rzeką cierpienia", w podróży bez końca i zmiany, co czyniło jego egzystencję przytłaczająco monotonną. Jedynym urozmaiceniem w jego wędrówce były sporadyczne momenty, kiedy żywy śmiertelnik próbował przejść do podziemnego świata. Geneza mitu o Charonie

Zgodnie z podaniami, Charon, sternik świata podziemnego, był potomkiem Nyks i Ereba, urodzonym w tak zamierzchłych czasach, że nikt nie pamiętał jego początków. Nyks, bogini nocy, była tak olśniewająca pięknością, że nawet Zeus ją obawiał się. Jako córka Chaosu, była świadkiem narodzin kosmosu.

Ereb, bóg ciemności i cienia, dominował nad mgiełkami otaczającymi skraj świata i był obecny we wszystkich podziemnych krainach. Jako brat Nyks, wspólnie z nią spłodzili dwoje dzieci: Eter – jasność i blask oraz Hemera – dzień.

Nyks również samodzielnie zdołała począć inne potomstwo, poza Ereba. W ten sposób przyszli na świat bracia Charona:

Moros (los)
Tanatos (śmierć)
Hypnos (sen)
Geras (starzenie się)
Ezis (cierpienie)
Apate (podstęp)
Nemezis (odwet)
Eris (spór)
Filotes (przyjaźń)
Momos (szyderstwo)
Hesperydy (boginie zmierzchu)
Oniros (sny)
Kery (duchy zniszczenia i śmierci)
Mojry (boginie przeznaczenia)

Charon jako przewoźnik dusz

W mitycznych opowieściach imię Charona oznacza "oślepiający blask". Wierzono, że tuż przed śmiercią człowiek doświadczał wyjątkowego błysku w oku, co miało odniesienie do imienia przewoźnika, tłumaczonego także jako "ten o dzikim wzroku" lub "ten o płomiennym spojrzeniu". To właśnie Mojry, siostry Charona, wezwały go do spełnienia swojej roli, niecierpliwie oczekując, kiedy ktoś zbliżał się do śmierci. Charon wtedy przybywał na brzeg, by oczekiwać na duszę zmarłego. Nie każda jednak dusza mogła przepłynąć z nim rzekę cierpienia. Za przejazd należało uiścić opłatę.

Dlatego też Grecy chowali swoich zmarłych, umieszczając monetę pod językiem. Stanowiła ona płatność dla Charona za przewóz do Hadesu. Ci, którzy nie mieli przy sobie monety lub zostali pochowani niezgodnie z rytuałem, skazani byli na stuletnie błądzenie wokół rzeki. Po upływie tego czasu Charon zezwalał im na przeprawę bez opłaty. Charon i Hades

Legenda głosi, że zaledwie dwóm osobom udało się przekroczyć rzekę do Hadesu i powrócić do świata żywych. Był wśród nich Herkules, którego Charon przewiózł do podziemnego świata bez pytania o powód ani wymagania zapłaty, za co później bogowie go ukarali rokiem więzienia.

Drugi śmiertelnik, Orfeusz, zdołał oczarować Charona za pomocą muzyki, przełamując jego wolę. Charon zezwolił także bogini Psyche, personifikacji duszy, na przejście, poddając się jej podstępom.

Chociaż Charon spędzał czas przeważnie na rzece Acheron, miał również prawo żeglować po innych rzekach podziemnego świata, takich jak Kokytos (Rzeka Łez), Flegeton (Rzeka Ognia), Lete (Rzeka Zapomnienia) i Styks (Rzeka Nienawiści).

Pozwolenie na sprowadzenie zwłok z zagranicy - procedury, dokumenty

Pozwolenie na sprowadzenie zwłok z zagranicy

"Procedura repatriacji ciał i szczątków ludzkich do Polski [Kroki, pozwolenia, regulacje sanitarne]
Zgodnie z ustawą dotyczącą cmentarzy i pochówków, dostarczenie ciał i szczątków ludzkich z zagranicy do Polski w celu ich pogrzebania wymaga zgody starosty, który jest odpowiedzialny za miejsce, gdzie mają być pogrzebane ciało i szczątki. Takie pozwolenie jest wydawane po konsultacji z odpowiednim Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym. Dodatkowo, do przewozu ciała potrzebne jest zaświadczenie wydane przez polskiego konsula po przedstawieniu pozwolenia starosty, potwierdzające, że ciała i szczątki mogą być przewiezione na teren Rzeczypospolitej Polskiej.

Państwowa Inspekcja Sanitarna, na wniosek starosty, wydaje opinię. Wskazuje w niej na konieczność spełnienia wymogów określonych w rozporządzeniu Ministerstwa Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. dotyczącym wydawania zezwoleń i zaświadczeń na przewóz ciał i szczątków ludzkich, oraz w rozporządzeniu Ministerstwa Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. dotyczącym postępowania z ciałami i szczątkami ludzkimi w zakresie higieny i sanitarności.
Dokumenty, formalności

Pozwolenie na sprowadzenie zwłok z zagranicy - dokumenty

Lista dokumentów niezbędnych do uzyskania zezwoleń i zaświadczeń na przewóz ciał i szczątków z zagranicy, w celu pogrzebu, jest określona w rozporządzeniu Ministerstwa Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. Wymagane są m.in. akt zgonu lub inny urzędowy dokument potwierdzający zgon, oraz dokumenty wydane przez właściwe władze kraju, na którego terytorium ciała lub szczątki mają być pogrzebane.
Głównym organem odpowiedzialnym za wydanie pozwolenia na przewóz spopielonych szczątków jest starosta, który sprawdza dołączone dokumenty, a następnie wnosi do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o opinię.

Pozwolenia i zaświadczenia są wydawane na wniosek osób uprawnionych, takich jak:

- pozostały małżonek zmarłej osoby,
- krewny w linii prostej (potomstwo: dziecko, wnuk, prawnuk itd.),
- krewny w linii prostej (przodkowie: rodzice, dziadkowie, pradziadkowie itd.),
- krewny boczny do czwartego stopnia pokrewieństwa,
- powinowaty w linii prostej do pierwszego stopnia,
- osoba dobrowolnie zobowiązująca się do tego
W przypadku zgonu spowodowanego chorobą zakaźną, taką jak:

cholera,
dur wysypkowy i inne riketsjozy,
dżuma,
gorączka powrotna,
nagminne porażenie dziecięce,
nosacizna,
trąd,
wąglik,
wścieklizna,
żółta gorączka i inne wirusowe gorączki krwotoczne,

– zezwolenia nie są wydawane przed upływem dwóch lat od dnia zgonu.

Jeżeli przyczyna zgonu nie jest określona w akcie zgonu lub innym urzędowym dokumencie potwierdzającym zgon, do wniosku dołącza się urzędowy dokument potwierdzający wykluczenie jako przyczyny zgonu choroby zakaźnej wymienionej w wykazie Ministra Zdrowia.
Wymagania sanitarne podczas transportu

Pojazd przeznaczony do przewozu ciał i szczątków ludzkich powinien spełniać określone wymagania techniczne i sanitarne.

- być stałe oznaczony w sposób wskazujący na jego przeznaczenie,
- posiadać kabinę kierowcy odseparowaną od części przeznaczonej na przewóz ciał lub szczątków ludzkich,
- posiadać system zabezpieczający przed przemieszczaniem się trumny lub pojemnika na ciała lub szczątki ludzkie podczas transportu,
- posiadać podłogę w części przeznaczonej na przewóz trumny lub pojemnika na ciała lub szczątki ludzkie wykonaną z materiałów łatwo zmywalnych i odpornych na działanie środków dezynfekujących,
- posiadać wyznaczone miejsce na przechowywanie środków dezynfekujących, sprzętu do czyszczenia oraz jednorazowych rękawic ochronnych.

Nie jest dozwolone montowanie siedzeń w części przeznaczonej na przewóz ciał lub szczątków ludzkich. Po każdorazowym przewiezie ciała lub szczątków ludzkich, przeprowadza się dezynfekcję pojazdu w części przeznaczonej na ich przewóz.

Do dezynfekcji stosuje się preparaty o działaniu bakteriobójczym, wirusobójczym i grzybobójczym.

Nie jest dozwolone mycie pojazdu na zewnątrz w losowych miejscach i tymczasowo zorganizowanych myjniach.

Pojazd powinien być zarejestrowany jako pojazd specjalny - zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

 

Potrzebujesz specjalistów w międzynarodwym transporcie zwłok zadzwoń +48509332858 lub wejdź na stronę www.funeral.com.pl

Potrzebujesz Pomocy? Zadzwoń do nas lub zobacz nasze forum

Ceremonia pogrzebowa Świecka

Pogrzeb świecki jak się odbywa

Pogrzeb świecki to ceremonia pożegnalna, która nie zawiera elementów religijnych. W różnych kulturach i społeczeństwach ten typ ceremonii może przybierać różne formy, jednak główną ideą jest zazwyczaj uczczenie życia zmarłego i wyrażenie żałoby bez odwoływania się do konkretnych wierzeń religijnych czy duchowych. Oto kilka aspektów, które mogą być obecne podczas świeckiego pogrzebu:

Przygotowania

 • Wybór miejsca: Ceremonia może odbyć się w domu zmarłego, w sali pogrzebowej, na cmentarzu lub w innym miejscu, które miałoby dla niego/niej szczególne znaczenie.
 • Organizacja: Osoby bliskie zmarłemu mogą zorganizować pogrzeb samodzielnie lub skorzystać z usług domu pogrzebowego, który oferuje opcje świeckie.

Przebieg Ceremonii Świeckiej

 • Przemówienia: Przyjaciele i rodzina mogą wygłosić mowy pożegnalne, wspominając życie i osiągnięcia zmarłego.
 • Muzyka: Wybierane są utwory, które miały znaczenie dla zmarłego lub takie, które wyrażają uczucia bliskich. Nie ma ograniczeń co do gatunku lub wykonawców.
 • Prezentacja: Może zostać przygotowana prezentacja ze zdjęciami i filmami, ukazująca życie osoby, która odeszła.
 • Czytania: Wybrane mogą być czytania, które były ważne dla zmarłego lub które wyrażają uczucia i myśli bliskich. Mogą to być fragmenty literackie, wiersze, cytaty itd.

Rytuały

 • Odprowadzenie: Niektóre świeckie pogrzeby mogą obejmować rytuał odprowadzenia zmarłego do miejsca pochówku lub kremacji.
 • Pamiątka: Bliscy mogą chcieć zostawić przy grobie przedmioty, które były dla zmarłego ważne lub symbolizują jego/jej życie.
 • Pożegnanie: Może być określony moment na symboliczne pożegnanie, takie jak wrzucenie kwiatu do grobu czy wspólne puszczenie balonów.

Spotkanie po Pogrzebie

 • Zgromadzenie: Po ceremonii często organizuje się spotkanie dla uczestników pogrzebu, gdzie mogą oni wspólnie dzielić się wspomnieniami i pocieszać się nawzajem.
 • Jedzenie i Picie: Może być zorganizowany posiłek lub poczęstunek dla gości.

Pamiętaj, że ważne jest, aby pogrzeb świecki odzwierciedlał życzenia i osobowość zmarłego oraz dostarczał pociechy dla tych, którzy pozostali. Indywidualne i osobiste podejście jest kluczem do stworzenia znaczącej ceremonii pożegnalnej.

Kremacja zwłok w Polsce po przywiezieniu z zagranicy

Kremacja zwłok w Polsce po przywiezieniu z zagranicy

Mało kto, żegnając swoich bliskich wyjeżdżających za granicę, zakłada, że już nie będzie miał okazji zobaczyć ich całych i zdrowych. Codzienność jednak pokazuje, że los bywa przewrotny. Nagła choroba czy nieszczęśliwy wypadek to niezwykle smutne zdarzenia, do których dochodzi nie tylko w kraju, ale również za granicą – czasem także w czasie wakacji. Dopełnienie formalności związanych z kremacją zwłok w Polsce po przywiezieniu z zagranicy może być dla części osób ogromnym obciążeniem, dlatego dobrą decyzją jest w tym przypadku skorzystanie z pomocy specjalistów. Pracownicy zakładu pogrzebowego CHARON mogą przejąć obowiązek przedstawienia organom niezbędnych dokumentów i pozwoleń, wyciągając w ten sposób pomocną dłoń do bliskich dotkniętych stratą.

Kremacja zwłok – niezbędne dokumenty

Do sprowadzenia zwłok z zagranicy w celu kremacji niezbędne jest posiadanie odpowiednich dokumentów, czyli przede wszystkim zgody starosty powiatowego, a także sanepidu właściwego dla miejsca, w którym zmarły miałby zostać pochowany. Sam transport szczątków do Polski wiąże się z kolei z uzyskaniem zaświadczenia polskiego konsula, gdyż to właśnie on odpowiada za wydanie końcowej decyzji w kwestii transportu zmarłej osoby. Uzyskanie zgody urzędu konsularnego RP na sprowadzenie zwłok również wymaga nieco zachodu – konieczne jest przedstawienie:

 • aktu zgonu,
 • zaświadczenia z firmy pogrzebowej zajmującej się przewozem zmarłego,
 • zaświadczenia medycznego, które potwierdza przyczynę zgonu oraz fakt, iż zgon nie nastąpił w wyniku zakażenia chorobą zakaźną,
 • zezwolenia koronera umożliwiającego wywóz zwłok poza granice kraju.

Nie można również zapomnieć o tym, jak ważne jest wydanie opinii przez Inspektora Sanitarnego – wiąże się to jednak z koniecznością spełnienia wszystkich niezbędnych wymogów, jakie przedstawione zostały w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich. Istotne są warunki higieniczno-sanitarne, które musi spełniać zakład pogrzebowy odpowiadający za transport ciała zmarłego.

Pandemia COVID-19 a transport zwłok

Światowa pandemia wpłynęła na zasady związane z transportem zwłok i szczątków z zagranicy do Polski. Zakazano wówczas sprowadzania ciał z innych krajów. Wprowadzone 2 maja 2020 roku rozporządzenie regulujące tę kwestię, przestało jednak obowiązywać już 15 maja 2020 roku po interwencji Rzecznika Praw Obywatelskich.

Zakład pogrzebowy CHARON oferuje międzynarodowe usługi pogrzebowe, a także międzynarodowy transport zwłok do Polski z m.in.:

 • Niemiec,
 • Holandii,
 • Wielkiej Brytanii,
 • Irlandii,
 • Danii,
 • Szwecji,
 • Norwegii,
 • Belgii,
 • a także innych państw europejskich.

Wsparcie rodziny – przygotowanie do pogrzebu

Śmierć przychodzi niespodziewanie, niosąc za sobą ogromny ból, żal i poczucie niesprawiedliwości. Przygotowanie pochówku bliskiej, ukochanej osoby to bardzo ciężkie zadanie, któremu nie każdy jest w stanie stawić czoła. Zakład Pogrzebowy CHARON specjalizuje się w organizacji uroczystości ostatniego pożegnania – oznacza to więc, że rodzina zmarłego nie musi angażować się w:

 • uzyskanie zgody państwowego powiatowego inspektora sanitarnego,
 • organizację transportu szczątków,
 • tłumaczenie aktu zgonu,
 • regulowanie opłat konsularnych,
 • przygotowanie ceremonii.

Kremacja zwłok w Polsce

Zakład pogrzebowy CHARON stawia na kompleksowe usługi związane z przygotowaniem ceremonii ostatniego pożegnania. Oznacza to więc, że pracownicy z należytą dokładnością dopełnią wszelkich formalności, starając się, aby cały proces przebiegł tak szybko, jak to tylko możliwe. W przypadku kiedy konieczne jest przetransportowanie szczątków zmarłej osoby z zagranicy, zakład pogrzebowy bierze na swoje barki również konieczność organizacji profesjonalnego przewozu samochodem, który musi:

 • być trwale oznaczony jako pojazd, który przewozi ludzkie szczątki,
 • posiadać odseparowaną kabinę kierowcy;
 • być wyposażony w system gotowy zabezpieczyć trumnę lub urnę przed przemieszczaniem się w czasie jazdy;
 • posiadać podłogę, która umożliwia dokładne czyszczenie i sterylizację (w części przeznaczonej do przewozu szczątków);
 • być wyposażony w specjalnie przygotowane miejsce umożliwiające przechowywanie niezbędnych preparatów chemicznych oraz rękawic ochronnych.

Transport szczątków to jednak zaledwie część pracy zakładu pogrzebowego CHARON – po sprowadzeniu zmarłego konieczne jest także jego właściwe przygotowanie do ceremonii. Kompleksowe podejście do obsługi pogrążonej w żałobie rodziny, a także ogromne pokłady empatii pracowników ułatwią przejście przez ten niezwykle trudny czas.

Potrzebujesz Pomocy? Zadzwoń do nas lub zobacz nasze forum

Transport zwłok z Norwegii - co należy wiedzieć?

Transport zwłok z Norwegii - co należy wiedzieć?

Przetransportowanie zwłok z Norwegii do Polski to proces, który wymaga odpowiedniej organizacji – w tym także zdobycia niezbędnych dokumentów. Mowa tutaj przede wszystkim o dokumentach z Urzędu Stanu Cywilnego, a także zezwoleniu między innymi Konsula RP umożliwiającym przekroczenie granicy. To jednak nie wszystko – kluczowe jest też uzyskanie w Norwegii specjalnego zezwolenia lekarskiego i policyjnego. Taki szereg formalności bez wątpienia może być przytłaczający dla już i tak pogrążonych w żalu najbliższych, dlatego też firmy zajmujące się transportem zwłok bardzo często oferują organizację wszystkich potrzebnych dokumentów.


Transport zwłok z Norwegii

Norwegia to kraj bardzo często wybierany przez polskich specjalistów. Nasi fachowcy to osoby niezwykle doceniane i chętnie zatrudniane w wielu różnych branżach norweskiej gospodarki. Z racji na popularność tego kierunku migracji, zlecenia transportu zmarłych z Norwegii do Polski realizowane są nieustannie. Każdego miesiąca wiele rodzin zmaga się z koniecznością przetransportowania zwłok lub prochów do naszego kraju. Śmierć niezmiennie jest bardzo delikatnym tematem, dlatego też istotne jest, aby cały proces przebiegał szybko i sprawnie. Na szczęście urzędy zarówno na terenie Norwegii, jak i Polski doskonale rozumieją powagę sytuacji i stają na wysokości zadania umożliwiając rodzinie bezproblemowe sprowadzenie zwłok.
Dokumenty niezbędne przy transporcie zwłok z Norwegii

Przewiezienie ciała zmarłej osoby do Polski nie byłoby możliwe bez złożenia kompletu dokumentów, czyli:

aktu urodzenia i zawarcia związku małżeńskiego (w zależności od stanu cywilnego),
zezwolenia na pochówek wydanego przez starostę lub prezydenta miasta,
odpisu aktu zgonu, który opatrzony musi być pieczątką i podpisem urzędnika, a także pieczęcią urzędu wydającego dokument,
zaświadczenia lekarskiego o zgonie,
zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego, iż zgon nie nastąpił w wyniku choroby zakaźnej,
policyjnego zezwolenia na wywiezienie zwłok z Norwegii,
zaświadczenia na sprowadzenie zwłok do kraju.

Dodatkową kwestią w przypadku transportu trumny jest zaświadczenie domu pogrzebowego stwierdzającego, iż zwłoki zostały odpowiednio przygotowane do przewozu. Istotne jest również potwierdzenie, że trumna zawiera w sobie tylko i wyłącznie ciało zmarłego. Transport urny z kolei wymaga zaświadczenia, w którym stwierdzono, iż prochy zostały właściwie przygotowane do przewozu, a sama urna nie zawiera niczego poza prochami. Niezbędne jest też zaświadczenie o kremacji.
Jaki jest czas transportu ciała z Norwegii?

Transport zwłok z Norwegii do Polski wiąże się także z organizacją niezbędnej dokumentacji oraz szeregu pozwoleń. Formalności te zajmują zwykle około 2 lub 3 dni robocze. Sam transport natomiast trwa zazwyczaj od 2 do 7 dni roboczych. Każdej rodzinie zależy na tym, aby jak najszybciej przebrnąć przez wszystkie formalności i móc w końcu pożegnać zmarłego, dlatego też istotne jest, aby cała procedura przebiegła szybko i sprawnie, umożliwiając bliskim towarzyszenie zmarłej osobie w jej ostatniej drodze. Pozyskanie dokumentów potrzebnych do sprowadzenia zwłok z Norwegii do Polski przebiega głównie elektronicznie, a sam transport odbywa się zwykle drogą morsko-lądową, która to jest najszybszą możliwą opcją ściągnięcia zwłok do naszego kraju. Transport trumny lub urny samolotem trwa niestety znacznie dłużej – mają na to wpływ odprawy celne, a także dodatkowe formalności, które należy dopełnić przed lotem oraz po wylądowaniu w Polsce.

Potrzebujesz Pomocy? Zadzwoń do nas lub zobacz nasze forum